MILJØ      

MILJØFYRTÅRN

MILJØFYRTÅRN
Alfimed as er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Vår årlige miljørapport for 2022 finner du her:

INNKJØP OG EMBALLASJE

INNKJØP OG EMBALLASJE
Vi har en etablert innkjøpspolicy og kjøper miljømerkede varer så langt det er mulig og foretrekker leverandører med miljøsertifisering.
Vi kjøper ikke produkter som inneholder:

  • Tropisk tømmer
  • Palmeolje
  • Farlige kjemikalier som står oppført på myndighetenes prioriteringsliste (RAECH)
  • Tilsatt mikroplast
  • Engangsartikler til matservering

Vi oppfordrer våre leverandører til å benytte minst mulig emballasje og gjenbruker i stor utstrekning leverandørenes emballasje. Vår egen emballasje er hovedsakelig laget av resirkulert materiale.

AVFALLSHÅNDTERING

AVFALLSHÅNDTERING
Vi har en streng policy for avfallshåndtering og kildesorterer alt vårt avfall.

VARETRANSPORT

VARETRANSPORT
Vi arbeider i størst mulig grad med transportører som kan garantere miljøvennlige transporter, både innen og utenfor Skandinavia.

TJENESTEREISER

TJENESTEREISER
Vår reisepolicy pålegger alle våre ansatte å begrense reiseaktiviteten til en hensiktsmessig minimum. Vi vurderer alltid om reisen kan erstattes av f.eks. Skype-møte, men dersom reisen er nødvendig skal vi reise så miljøvennlig som mulig.

CE-Merkning

SIKRE PRODUKTER
Alle våre produkter er CE-merket.