Miljø     

Mijøfyrtårn

Alfimed as er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Vår årlige miljørapport for 2023 finner du her:

Statistikk - Alfimed AS - Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Innkjøp og emballasje

Vi har en etablert innkjøpspolicy og kjøper miljømerkede varer så langt det er mulig og foretrekker leverandører med miljøsertifisering.
Vi kjøper ikke produkter som inneholder:

  • Tropisk tømmer
  • Palmeolje
  • Farlige kjemikalier som står oppført på myndighetenes prioriteringsliste (RAECH)
  • Tilsatt mikroplast
  • Engangsartikler til matservering

Vi oppfordrer våre leverandører til å benytte minst mulig emballasje og gjenbruker i stor utstrekning leverandørenes emballasje. Vår egen emballasje er hovedsakelig laget av resirkulert materiale.

Avfallshåndtering

Vi har en streng policy for avfallshåndtering og kildesorterer alt vårt avfall.

Tjenestereiser

Vår reisepolicy pålegger alle våre ansatte å begrense reiseaktiviteten til en hensiktsmessig minimum. Vi vurderer alltid om reisen kan erstattes av f.eks. Skype-møte, men dersom reisen er nødvendig skal vi reise så miljøvennlig som mulig.

Varetransport

Vi arbeider i størst mulig grad med transportører som kan garantere miljøvennlige transporter, både innen og utenfor Skandinavia.

Sikre produkter

Alle våre produkter er CE-merket.