FES - Funksjonell Elektrisk Stimulering

FES står for Funksjonell Elektrisk Stimulering, og er et apparat som stimulerer nervene som påvirker muskler man ønsker å aktivere. Dette kan brukes for å motvirke dropfot, eller som hjelp til å åpne eller lukke hånden. Dropfot-enheten har sensorer […]